POZOR!

Ta stran uporablja piškotke za pravilen prikaz in da se izboljša vaša uporabniška izkušnja.
Zato vas prosimo, da se strinjate z uporabo piškotkov.
 Več o piškotkih!!    Se strinjam!

Prosim počakajte!
Iskanje:

O nasIz STATUTA Slovenskega gemološkega društva


Iz STATUTA
Slovenskega gemološkega društva

Društvo se imenuje " Slovensko gemološko društvo ", (v nadaljnjem besedilu: društvo). Mednarodno ime društva je Slovenian Gemological Society. Sedež društva je v Ljubljani, Miklošičeva 34 , mestna občina Ljubljana.

Namen društva je popularizacija, strokovno, znanstveno, raziskovalno, svetovalno in izobraževalno delo na področju gemologije, povezovanje profesionalnih in amaterskih gemologov in ljubiteljev draguljev ter skrb za širjenje gemološke kulture na vseh področjih družbe.
Cilji društva so:
• strokovno pokrivanje področja gemologije,
• popularizacija gemologije,
• prizadevanje za strokovno raven dela društva,
• sodelovanje pri sestavljanju zakonskih in podzakonskih aktov Republike Slovenije iz področja stroke,
• daje pobude o strategiji razvoja in zaščite stroke v slovenskem prostoru,
• vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med strokovnjaki s področja gemologije,
• sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društva,
• sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini.

Društvo uresničuje svoje cilje in javno deluje z izvajanjem naslednjih nalog:
• prireja predavanja, ekskurzije, razstave in strokovno izobraževanje,
• ustanavlja sekcije,
• izdaja različne publikacije ter izdaja in spodbuja izdajanje druge znanstvene in poljudnoznanstvene, vzgojne in popularizacijske literature in tiska s področja gemologije in v skladu z veljavnimi predpisi,
• za svoje člane in druge strokovnjake različnih naravoslovnih vej, prireja sestanke, tečaje, delavnice, posvetovanja, seminarje in podobno ter jim omogoča objavljanje znanstvenih in poljudnoznanstvenih spisov z izdajanjem periodnih in občasnih publikacij,
• sodeluje v domačih in mednarodnih projektih,
• sodeluje z ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalne literature s področja gemologije,
• podeljuje društvena priznanja.

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, lahko pristopi s pisno izjavo, ki jo predloži izvršnemu odboru in v kateri se zaveže, da sprejema ta pravila ter vplača in tekoče plačuje članarino.
Tuj državljan lahko postane član društva pod enakimi pogoji.
Člani društva so redni in častni.
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične in pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Lahko sodelujejo na sejah, občnih zborih, nimajo pa pravice pravnega odločanja.

Častni član društva lahko postane oseba, ki si je pridobila posebne zasluge za društvo ali na področju gemologije nasploh. Častnega člana imenuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Častni član ima vse pravice rednih članov, vendar ne plačuje članarine.

Pristopna izjava

Zadnji dogodki:

Objavljeno: 07.08.2018

SEJMI - AVGUST 2018

Event Name
Location
Venue
Da ...

Objavljeno: 31.12.2017

SREČNO 2018

Vsem članom Slovenskega gemološkega dr ...

Objavljeno: 20.12.2017

EKLOGIT-RAZSTAVA-LJ

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, LJUBLJANA ...

Objavljeno: 09.10.2017

ISTANBUL INT. JEWELRY SHOW

45th Istanbul International Jewelry, Wat ...


Iskanje po značilnostih
Vprašanja

Sponzorji

Pomembne povezave

Menjava

Gemološka literatura
Nagradno vprašanje iz gemologije.

Kateri dragulj so včasih imenovali DRAGULJ SONCA? ... več>>


Izdelava in gostovanje, FLOP d.o.o.